BIOFEEDBACK

Co to jest  BIOFEEDBACK
Biofeedback to nieinwazyjna technika treningowa nazywana "terapią XXI wieku", która rozwija naturalne zdolności mózgu.
Trening został opracowany w latach 50. przez naukowców z ośrodka NASA dla amerykańskich astronautów. Spektakularne efekty sprawiły,  że z metody tej zaczęli korzystać również sportowcy, artyści, dziennikarze, piloci itp, czyli ludzie kreatywni narażeni na stres.
Biofeedback ma postać ciekawych gier komputerowych o interesujących i przyciągających wzrok kolorach i kształtach.
Obecnie ta nowoczesna terapia wykorzystywana jest do wspomagania leczenia w klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz poradniach.
Jak to działa
Do opracowania metody posłużyło odkrycie, że ludzki mózg jest zdolny wyuczyć się nowego wzorca pracy. Mózg emituje stale cztery zakresy fal: alfa, beta, theta i delta. W zależności od naszego stanu psychofizycznego, jeden typ fal przeważa.
Dobroczynna dla mózgu jest przewaga fal alfa. Fizjologicznie występuje ona przynajmniej dwa razy dziennie: po przebudzeniu i przed zaśnięciem, przy zamkniętych oczach. Umysł, uwolniony od nadmiaru wrażeń, jest wtedy zdolny do twórczej pracy i łatwiej zapamiętuje. Trening biofeedback umożliwia zdobycie umiejętności osiągania tego stanu w dowolnym momencie. Uczy też innych stanów umysłu w zależności od wieku i wytyczonego celu.

Dla kogo treningi i jakie jego efekty
Trening biofeedback poprawia pamięć i motorykę ciała, zwiększa koncentrację uwagi, polepsza samopoczucie i wiarę we własne możliwości. Ponadto trening skutecznie pomaga w wielu zaburzeniach psychosomatycznych i chorobach neurologicznych. Trening ćwiczy pamięć i poprawia koncentrację. Uczy relaksu. Wycisza, umożliwiając równoczesną aktywację procesów myślowych. Dlatego dziecko na przykład poznaje swoje możliwości i w jaki sposób może je wykorzystać w nauce.
Nierzadko z treningu korzystają dzieci i młodzież wybitnie zdolna oraz ludzie kreatywni, nastawieni na sukces, którzy chcą podjąć pracę nad poprawą funkcji poznawczych czyli koncentracją uwagi, pamięcią, kreatywnym myśleniem, podejmowaniem decyzji, planowaniem. Stąd coraz częstsza obecność na treningach osób (dorosłych a także dzieci i młodzieży), które chcą uzyskać poprawę w wynikach sportowych, osób pracujących twórczo (muzycy, aktorzy) i tych, u których praca wiąże się z nadmiernym stresem i odpowiedzialnością (biznesmeni, maklerzy, piloci, policjanci). Coraz większe rezultaty obserwuje się w leczeniu zaburzeń neurologicznych: migreny, chronicznego bólu, stanów po udarze lub urazie mózgu i wielu innych. Szczególne zainteresowanie wzbudza efektywność metody w leczeniu zaburzeń z zakresu psychologii klinicznej - zaburzenia lękowe, autyzm, zaburzenia snu, oraz zaburzenia psychiatryczne i psychosomatyczne.
Największym efektem treningu biofeedbacku jest przełożenie nabytych w wyniku ćwiczeń umiejętności panowania nad zachowaniem na sytuacje w życiu codziennym, tj. w rozwiązywaniu problemów społecznych i związanych z nauką, radzeniem sobie ze stresem, itp. Osiągnięte bowiem zmiany w aktywności bioelektrycznej mózgu są wzlędnie stałe.
Zaletą treningu jest brak niepożądanych efektów ubocznych, dlatego terapię można prowadzić z dziećmi od wczesnych lat.

Jak długo trwa trening
W celu osiągnięcia optymalnych efektów, trening należy stosować u osób dorosłych co najmniej przez około 3 do 4 miesięcy z częstotliwością 2 x w tygodniu, a przynajmniej 1 x w tygodniu.
W przypadku dzieci, zwłaszcza z zaburzeniami takimi jak ADHD, ADD, autyzm, zespół Aspergera oraz z dysfunkcjami neurologicznymi, pierwsze efekty można zaobserwować po kilku miesiącach systematycznych treningów. Zaleca się stosowanie terapii przez okres 6 miesięcy 2 x w tygodniu, tj. ok. 48 sesji. W przypadkach nadpobudliwości, kłopotów z koncentracją i pamięcią oraz w skupieniu uwagi, pierwsze efekty widoczne są już po kilkunastu sesjach. Jedna sesja trwa ok 30 - 40 minut.

Wskazania do terapii:

Dzieci i młodzież:
 • ADHD, ADD
 • autyzm, zespół Aspergera
 • nadpobudliwość
 • dysleksja, dysortografia
 • kłopoty z koncentracją
 • trudności w nauce
 • napięcie, stres, lęki, fobie
 • moczenie nocne
 • zachowania agresywne
 • nieśmiałość, brak wiary w siebie
 • jąkanie
 • poprawa wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, w tym wyczynowy, nauka języków obcych, egzaminy itp.)
 • bunt młodzieńczy
 • chwiejność emocjonalna w okresie dojrzewania
 • przy nauce, egzaminach


Biofeedback jest trwałą i skuteczną metodą treningową, wykorzystującą plastyczność mózgu. Pod wpływem ćwiczeń tworzą się w mózgu nowe połączenia (synapsy) i komórki nerwowe. Proces ten trwa całe życie, ale młodszy mózg uczy się szybciej, dlatego terapia jest szczególnie cenna dla naszych najmłodszych.

Dorośli:

 • obniżenie nastroju, stany depresyjne
 • nadmierny stres, chroniczne zmęczenie, przemęczenie
 • przeciążenie, napięcie emocjonalne
 • zaburzenia lękowe, nerwice
 • trema, napięcie
 • zaburzenia snu
 • bóle głowy, migreny
 • niska samoocena
 • rehabilitacja po urazach, udarach głowy
 • kłopoty z pamięcią
 • objawy menopauzy
 • poprawa samopoczucia, koncentracji i funkcji poznawczych (np. nauka języków obcych, egzaminy itp.)
 • poprawa motoryki

 

Szczególne wskazania:

Trening polecany jest sportowcom (wyczynowym oraz amatorom) w celu poprawy osiągnięć.

Piłkarze AC Milan, Adam Małysz, Kamil Stoch, Justyna Kowalczyk, Otylia Jędrzejczak, Agnieszka Radwańska, Mateusz Chaba a także Renata Mauer, Kobe Bryant, Shaun White ... sami mistrzowie.... gdyby nie odporność psychiczna, nie daliby rady...
Wymienieni sportowcy regularnie korzystają z techniki BIOFEEDBACK żeby doskonalić swój warsztat sportowy.

Trening w naszej Pracowni prowadzi psycholog sportu, który diagnozuje indywidualne potrzeby i ustala kompleksowy program treningu.

Przewidywane rezultaty (potwierdzone badaniami):

 • poprawa koncentracji uwagi w 90 %
 • poprawa pamięci w 68%
 • podniesienie samooceny i poczucia własnej skuteczności
 • poprawa funkcji poznawczych, intelektualnych                   i emocjonalnych
 • wyciszenie i kontrola emocji np. impulsywność, nadpobudliwość
 • zwiększenie potencjału twórczego i kreatywnego myślenia
 • osiąganie lepszych wyników uczenia się
 • zmniejszenie stresu i poczucia lęku
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wzrost motywacji do działania i uczenia się
 • poprawa relacji z bliskimi, rówieśnikami
Trening Biofeedback w sporcie i mediach:

Jakość naszego życia zależy od działania naszego mózgu.

Mózg jest najważniejszym narządem nauki, pracy i ...miłości.

Gdy on działa dobrze, my dobrze żyjemy.

Biofeedback w naszej Pracowni:
ZAPRASZAMY:

DZIECI,

MŁODZIEŻ, 

DOROSŁYCH...

w szczególności

dzieci z nadpobudliwością, ADHD...

Pracownia poleca w szczególności:

Kompleksowy trening koncentracji uwagi dla dzieci "Biofeedback PLUS"
(terapia Biofeedback plus trening koncentracji uwagi)

W przypadku dzieci i młodzieży, terapia Biofeedback przynosi najlepsze rezultaty,

gdy połączona jest z treningiem koncentracji uwagi. Trening odbywa się w oparciu o testy komputerowe

oraz wystandaryzowane narzędzia psychologiczne.

Testy mają postać atrakcyjnych gier komputerowych.

Połączenie terapii Biofeedback z treningiem koncentracji uwagi skutkuje
znaczącym wzrostem szybkości zapamiętywania, przyswajania nowego materiału,
rozwija zdolność koncentracji i skupiania uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową
oraz poprawia pamięć.

Czas trwania treningu Biofeedback PLUS uzależniony jest
od indywidualnie zdiagnozowanych przez psychologa potrzeb
i zakładanych do osiągnięcia celów.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu:

692-025-315

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK * TERAPIA EEG BIOFEEDBACK PLUS * TRENINGI DOSTOSOWANE DO POTRZEB