SZKOLENIA
edycja-WIOSNA 2016

Oferta szkoleń - maj 2016 r.
W miesiącu maju 2016 roku zapraszamy na jednodniowe szkolenia:

Niebieskie Karty
 

Dziecko krzywdzone – przemoc seksualna wobec dziecka

 

TSR – terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach – praca z klientem

SZKOLENIA * WARSZTATY * TRENINGI * WARSZTATY * SZKOLENIA * TRENINGI * SZKOLENIA * WARSZTATY