Szkolenia
edycja-WIOSNA 2016

Oferta szkoleń - czerwiec 2016 r.
 
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE MIESZKAŃ CHRONIONYCH
  • Podstawy prawne organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych. Standardy mieszkań chronionych.
  • Organizacja mieszkań chronionych: zasady pobytu, regulaminy, ustalanie odpłatności, kierowanie itp.
  • Formy i metody pracy w mieszkaniu chronionym z uwzględnieniem różnych potrzeb osób skierowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi

 

 

TERMIN SZKOLENIA:

6 czerwca 2016 r.

9.00-15.00