TERAPIA  INDYWIDUALNA
Pomoc psychologiczna oferowana w Pracowni skierowana jest do wszystkich osób, które doznają różnorodnych trudności, konfliktów wewnętrznych i cierpienia natury psychicznej oraz tych, którzy chcieliby dokonać w swoim życiu zmiany, a tym samym osiągnąć dobrostan w najważniejszych obszarach życia i odzyskać równowagę psychiczną.
 
Przykładowe objawy/trudności, z którymi możecie się Państwo zgłaszać:
  • obniżony nastrój, złe sampoczucie psychofizyczne, depresja;
  • ostra reakcja na stres, stres przewlekły;
  • zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, fobie, natręctwa;
  • trudności w związkach z bliskimi osobami i w życiu osobistym;
  • kłopoty w pracy, wypalenie zawodowe;
  • zaburzenia psychosomatyczne;
  • zaburzenia odżywiania;
  • zaburzenia osobowości;
  • trudności w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (np. wypadek, choroba, utrata bliskiej osoby);
  • inne, nieokreślone psychiczne cierpienie, poczucie niezadowolenia, brak satysfakcji w życiu itp.
 
Pracownia oferuje również diagnozę psychologiczną dla dzieci i dorosłych przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych. Za pomocą testów określony zostanie profil osobowościowy i temperamentalny oraz styl funkcjonowania. Pomagam odpowiedzieć na często nurtujące nas pytanie... "JAKA/JAKI JESTEM?"
 

Konsultacja z psychologiem to dobry początek do zmiany siebie i swojego życia na lepsze.

 

Zadzwoń i umów się na wizytę

692-025-315

PSYCHOLOG KALISZ * KONSULTACJE * DIAGNOZA * PORADNICTWO * TERAPIA INDYWIDUALNA * TESTY