WSPARCIE DLA OSÓB Z OTYŁOŚCIĄ

Pracownia Psychologiczna i Rozwoju Osobistego Alter Ego została realizatorem zadania zleconego przez Miasto Kalisz pt. "Wsparcie psychologa poprzez przeprowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych dla osób otyłych na rzecz zadania - Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”. Program trwać będzie od marca do listopada 2018 roku. Celem programu jest wspieranie procesu odchudzania, a zadaniem Pracowni będzie udzielenie wsparcia psychologicznego uczestnikom programu zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej - grupy wsparcia.

                                                                                                                                                                          Luty 2018

WARSZTATY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

W miesiącu lutym br. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach Pracownia przeprowadziła I warsztaty dla osób dotkniętych chorobą nowotworową. Dla osób dotkniętych schorzeniem, mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zaplanowano  w roku 2018 cykl spotkań, mających charakter grupy wsparcia, które prowadzić będzie psycholog kliniczny Agata Kołacińska.

Intencją spotkań dla osób chorych na nowotwory jest wspieranie procesu zdrowienia poprzez podnoszenie jakości życia oraz podtrzymywanie nadziei. Służą one wymianie doświadczeń, myśli i uczuć z innymi chorymi, rozwijaniu swoich umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i komunikowania. Obecność osób w podobnej sytuacji życiowej daje poczucie wspólnoty, będące źródłem wsparcia. Jest to też propozycja dla wszystkich osób, które uczestniczyły już w warsztatach lub terapii, chcą rozwijać pracę nad sobą, szukają dalszych wskazówek i mają potrzebę podzielenia się z innymi swoim doświadczeniem.

Więcej o współpracy Pracowni z MGOPS w Nowych Skalmierzycach: tutaj

                                                                                                                                                                                Luty 2018

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 I DŁUGOTRWALE CHORUJĄCYCH

Począwszy od miesiąca października 2017 roku Pracownia prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i długotrwale chorujących. Pomysłodawcą projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach,  który zaprosił Pracownię do współpracy.
W ramach projektu Pracownia udziela pomocy w formie:
Poradnictwa psychologicznego – rodzice chorych dzieci będą mogli skorzystać z grupowego wsparcia psychologicznego, którego zadaniem jest pomoc w trudnych sytuacjach związanych z chorobą dziecka, zrozumieniu psychologicznej i społecznej sytuacji dzieci chorych i w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.
Grupy wsparcia - celem której jest odnalezienie równowagi psychicznej rodziców, wymiana doświadczeń osób będących w podobnej sytuacji, dawanie sobie wzajemnego wsparcia i motywowanie do podejmowania zmian prowadzących do lepszego radzenia sobie z chorobą dziecka.
Warsztaty z zakresu komunikacji dla rodziców – polegające na doskonaleniu umiejętności budowania kontaktu z dzieckiem chorym oraz jego relacji z otoczeniem społecznym, celem skutecznego wspierania rozwoju.

Więcej na temat współpracy Pracowni z MGOPS w Nowych Skalmierzycach - tutaj

                                                                                                                                                                Październik 2017

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 I DŁUGOTRWALE CHORUJĄCYCH

Począwszy od miesiąca października 2017 roku Pracownia prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i długotrwale chorujących. Pomysłodawcą projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach,  który zaprosił Pracownię do współpracy.
W ramach projektu Pracownia udziela pomocy w formie:
Poradnictwa psychologicznego – rodzice chorych dzieci będą mogli skorzystać z grupowego wsparcia psychologicznego, którego zadaniem jest pomoc w trudnych sytuacjach związanych z chorobą dziecka, zrozumieniu psychologicznej i społecznej sytuacji dzieci chorych i w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.
Grupy wsparcia - celem której jest odnalezienie równowagi psychicznej rodziców, wymiana doświadczeń osób będących w podobnej sytuacji, dawanie sobie wzajemnego wsparcia i motywowanie do podejmowania zmian prowadzących do lepszego radzenia sobie z chorobą dziecka.
Warsztaty z zakresu komunikacji dla rodziców – polegające na doskonaleniu umiejętności budowania kontaktu z dzieckiem chorym oraz jego relacji z otoczeniem społecznym, celem skutecznego wspierania rozwoju.

Więcej na temat współpracy Pracowni z MGOPS w Nowych Skalmierzycach - tutaj

                                                                                                                                                                Październik 2017