PSYCHOLOG SPORTU

 

We współczesnym sporcie coraz wyraźniej akcentuje się aspekt przygotowania mentalnego, co potwierdziły sukcesy polskich sportowców współpracujących z psychologami sportu. Nie od dziś wiadomo, że psychika i ciało są ze sobą nierozerwalnie powiązane oraz wzajemnie na siebie oddziałują. Zadaniem psychologa sportu jest wspomaganie przygotowania fizycznego zawodnika/drużyny poprzez szeroko rozumiany trening mentalny, którego głównym celem jest rozwój pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem/presją oraz optymalizacja zachowania startowego.

Jako psycholog sportu dążę przede wszystkim do tego, aby współpracujący ze mną zawodnicy potrafili osiągnąć pełnię swoich możliwości psychofizycznych, co jest kluczem do osiągania mistrzostwa i najwyższych laurów sportowych.   
           

Swoją wiedzę i kwalifikacje popieram osobistym doświadczeniem zdobytym podczas dziesięcioletniej kariery zawodniczej. Jestem byłą reprezentantką i rekordzistką kraju w chodzie sportowym. Dzięki długoletniej przeszłości sportowej, problemy związane z wyczynowym uprawianiem sportu są mi szczególnie bliskie. Moja miłość do sportu powoduje, że nawiązane przeze mnie relacje z zawodnikami owocują nie tylko konstruktywną współpracą, ale przede wszystkim satysfakcjonującymi wynikami sportowymi.

Zapraszam...

Trening mentalny prowadzony z psychologiem sportowym obejmuje szereg technik, których głównym celem jest optymalne  wykorzystanie potencjału psychofizycznego sportowca oraz budowanie w nim "siły psychicznej" stanowiącej klucz do sukcesów  oraz spektakularnych osiągnięć sportowych.
 
 • Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem startowym/działania pod presją
 • Budowanie pewności siebie, zaufania do własnych umiejętności i możliwości
 • Trening koncentracji uwagi
 • Techniki umiejętnego wyznaczania celów sportowych
 • Trening psychomotoryczny (doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, czasu reakcji, orientacji przestrzennej, itp.)
 • Techniki optymalnego przygotowania umysłu do sytuacji startu w zawodach
 • Trening w zakresie kształtowania nowych nawyków i umiejętności psychicznych umożliwiających
  pełne wykorzystanie potencjału psychofizycznego zawodnika
 • Techniki motywacyjne, kształtujące mistrzowskie nastawienie zarówno do treningu, jak i zawodów
 • Opracowywanie indywidualnych programów motywacyjnych, relaksacyjnych i koncentrujących
  w formie audio i video
 • Trening mentalny dla zawodników będących w okresie leczenia kontuzji
 • Budowanie skutecznego, zwycięskiego zespołu
 • Integracja zespołu, praca w zakresie poprawy komunikacji, relacji interpersonalnych
 • Opieka psychologiczna, radzenie sobie z obciążeniami związanymi z uprawianiem sportu
 • Trening Biofeedback 
PSYCHOLOG SPORTU KALISZ * TRENING MENTALNY * EEG BIOFEEDBACK * ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W SPORCIE
PSYCHOLOG SPORTU KALISZ * TRENING MENTALNY * EEG BIOFEEDBACK * ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W SPORCIE
PSYCHOLOG SPORTU KALISZ * TRENING MENTALNY * EEG BIOFEEDBACK * ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W SPORCIE
Kliknij, aby edytować treść...