TERAPIA GRUPOWA

Człowiek jest istotą stadną. Izolacja, społeczne wykluczenie to jedne z najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Żyjemy wśród innych, a niepowodzenia i frustracje w relacjach społecznych są źródłem cierpienia. Terapia grupowa to dobre miejsce na przyjrzenie się w jaki sposób tworzymy relacje z ludźmi, jak funkcjonujemy w odniesieniu do innych ludzi, co dajemy a co bierzemy w kontakcie z nimi i jaki jest tego efekt. Terapia grupowa to cenne uzupełnienie terapii indywidualnej.

Pracownia organizuje i prowadzi terapię grupową, m.in:
 • grupy wsparcia dla osób odchudzających się
 • grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami odżywiania
 • grupy wsparcia dla osób uzależnionych                                    i współuzależnionych
 • grupy wsparcia dla osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, nerwice grupy psychoedukacyjne

Pracownia, w zależności od rozpoznanych potrzeb, organizuje grupy o różnym charakterze:
 • grupy wsparcia
 • grupy psychoedukacyjne
 • grupy warsztatowe
 • grupy terapeutyczne


Terapia grupowa przynosi wiele korzyści, które dopiero uczymy sie dostrzegać. Są to:

 • polepszenie jakości kontaktu z sobą i innymi,
 • zrozumienie swoich myśli, zachowań oraz lepszy kontakt ze swoimi uczuciami,
 • adekwatne, bardziej swobodne wyrażanie swoich uczuć i potrzeb,
 • poznanie własnych ograniczeń i możliwość ich przekraczania,
 • odkrywanie swoich zasobów,
 • usyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i samooceny,
 • otrzymanie informacji, jak jesteśmy spostrzegani i jaki ma to wpływ na nasze relacje z innymi.

Każdy z uczestników decyduje, kiedy i na ile jest gotowy aktywnie uczestniczyć w grupie. Należy jednak pamiętać, że korzyści z udziału w grupie są tym większe, im większy jest aktywny w niej udział.


Terapię grupową w Pracowni prowadzą dwie osoby: psycholog - terapeuta grupowy oraz trener - terapeuta grupowy.

Częstotliwość spotkań uzależniona jest od rodzaju grupy. Najczęściej spotkania grupy odbywaja się raz w tygodniu, w jednym miejscu (siedzibie Pracowni) i o jednym czasie.

Osoby zmotywowane do tej formy pracy
zapraszamy na konsultację do grupy.

Rekrutację do grupy prowadzi psycholog lub terapeuta prowadzący grupę w trakcie
jednej lub dwóch konsultacji indywidualnych, poświęconych uczestnictwu w grupie. 
TERAPIA GRUPOWA * GRUPY WSPARCIA * PSYCHOEDUKACJA * GRUPY WARSZTATOWE * TERAPEUTYCZNE