TERAPIA PAR/MAŁŻEŃSKA

"Nawet najwięksi czarodzieje są bezsilni wobec dwojga ludzi,

którzy trzymają się razem..."

O TERAPII PAR/MAŁŻEŃSKIEJ SŁÓW KILKA
Cel terapii
Terapia małżeńska jest często jedynym ratunkiem dla związku, gdy partnerzy nie potrafią sobie radzić z konfliktami i sporami, a żale, wzajemne pretensje i skrywane urazy pogłębiają kryzys, nierzadko prowadząc do rozstania. Zanim jednak podejmiesz taką decyzję, spróbuj zawalczyć o związek.
 Terapia pary przeżywającej trudności, w głównej mierze, polega na
diagnozie problemu, poprawie komunikacji oraz wsparciu w odkryciu rozwiązań, nowych wzorców, które w tej konkretnej relacji będą skuteczne. Terapia par (małżeństw) prowadzi do zmniejszenia barier komunikacyjnych i emocjonalnych, utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku, jako całości. Celem terapii par i małżeństw jest więc poprawa wzajemnej komunikacji, pomoc we wzajemnym zrozumieniu partnerów - ich odmiennych czesto potrzeb, postępowania, reakcji, emocji. Jeżeli po kilku próbach zażegnania kryzysu nie udaje się obojgu partnerom dojść do porozumienia, ZAWSZE warto skorzystać z pomocy specjalisty. Najlepiej, jeśli o pomoc proszą pary wtedy, kiedy jeszcze chce im się walczyć o  związek, ale jednocześnie kiedy zaczynają czuć bezsilność. Zawsze warto
spróbować, żeby nie żałować, że nie zrobili nic, by naprawić związek.
Kryzys w związku
Kryzys  w związku objawia się na różne sposoby – poprzez kłótnie i wzajemne pretensje, poczucie obcości czy osamotnienia, trudności seksualne, atmosferę rezygnacji i braku nadziei. Często dotyczy kwestii związanych z wiernością czy lojalnością, brakiem zrozumienia, niemożnością podjęcia decyzji na temat wspólnej przyszłości. Czasami trudno jest parterom wskazać, co dokładnie jest przyczyną ich problemów, a jedynie czują, że
nie są w relacji szczęśliwi i coraz bardziej się od siebie oddalają.
Kiedy na terapię
Wtedy kiedy:
 • potrzeby jednego z partnerów nie są respektowane
 • partnerzy często się kłócą, krytykują i krzywdzą nawzajem
 • partnerom brakuje wspólnych zainteresowań, marzeń a cele i plany na przyszłość wydają się nie do pogodzenia
 • brak partnerstwa w związku, tzn. tylko jedna osoba podejmuje ważne decyzje dotyczące np. wychowania dzieci, wydatków, urlopu itp.
 • w związku brakuje zaufania i zrozumienia a partnerzy nie wspierają się wzajemnie
 • jeden z partnerów dopuścił się zdrady
 • oboje zastanawiają się, czy zostać jeszcze razem, czy też lepiej się już rozstać
 • partnerzy chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek lub mają poczucie, że przeszłe ich związki mają zbyt duży wpływ na obecną relację
 • oboje lub jedno z nich przeżyło traumatyczne sytuacje np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne, choroba w rodzinie itp.
 • razem przeżywają zmiany (np. urodzenie lub dorastanie dziecka, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy), które zaburzają panującą w związku równowagę
 • razem chcą poprawić jakość wzajemnych relacji
 • chcą skuteczniej rozwiązywać problemy, lepiej rozumieć siebie nawzajem
 • oboje pragną znaleźć sposób aby zapobiec pogłębianiu trudności w związku
 • jako rodzice doświadczają trudności i chcą rozszerzyć swoje kompetencje wychowawcze
 • partnerzy budują kolejny związek i chcą, by był lepszy niż poprzedni – chcą zrozumieć i przerwać destrukcyjne zachowania
Czas trwania terapii
Czas
terapii i pracy obojga partnerów nad odbudowaniem związku trudno jest określić. Tym, co ją przyśpiesza, jest motywacja pary do pracy nad związkiem – gotowość do zmiany obojga partnerów i skonfrontowania się z problemami. Jeżeli partnerzy oczekują, że to terapeuta zmieni ich związek, a oni nie muszą w tym uczestniczyć, to terapia będzie okazać się długa i mozolna. Uświadomienie sobie, że to ja jestem kreatorem własnego życia i jego wpływu na partnera to początek zmiany. Często bowiem zdarza się, że motywacją do uzdrowienia związku jest chęć zmiany zachowania i postępowania partnera. Możemy zmieniać siebie i poprzez tę zmianę wpływać na zmianę partnera i związku. Proces terapeutyczny będzie dłuższy w przypadku rozdzielenia pary na terapię indywidualną, co może się zdarzyć, ale czasem jest to niezbędne dla związku.
Od czego zacząć
Terapia
małżeńska/par jest procesem, który wymaga zaangażowania obojga partnerów. Poprzedzona jest konsultacją diagnozującą rozmową wspólną. Nie jest wykluczone, że będzie potrzeba dalszego diagnozowania lub rozmów indywidualnych. Na jednym z pierwszych spotkań terapeuta wskazuje czy terapia jest możliwa, jak powinna przebiegać i co warto jeszcze zrobić dla poprawy relacji. 

JUŻ DZIŚ UMÓWCIE SIĘ NA SPOTKANIE


+ 48  602 607 752
Najczęściej zadawane pytania w Pracowni:
Czy na pierwsze spotkanie mogę przyjść sam/sama, ponieważ mój/moja partner/partnerka nie jest zainteresowana terapią?
Jeśli jeden z partnerów nie jest zainteresowany udziałem w terapii ale nie ma nic przeciwko temu, by spotkać się na rozmowie diagnozującej, to zawsze lepiej jest rozpoznać sytuację związku z udziałem obojga partnerów i wtedy niezdecydowany partner może podjąć decyzję. Wiele par boryka się właśnie z takim problemem. Część z takich związków odbyła jednak terapię po zdiagnozowaniu problemu. Niezdecydowani partnerzy często podejmują jednak decyzję udziału w terapii i zmianie. Jeśli jednak jeden z partnerów nie jest zaintersowany udziałem nawet w rozmowie diagnozującej, na spotkanie diagnozujące problem związku może i może wręcz powinna zgłosić się jedna strona. Nierzadko też tak bywa. Terapia małżeńska/pary nie jest wtedy możliwa, ale osoba uczestnicząca w sesji potwierdzi bądź zweryfikuje swoje obawy i może podjąć indywidualnie  pracę nad sobą i swoją rolą w związku.Często
jest tak, że jeden z partnerów nie widzi problemu i z różnych powodów nie chce podjąć pracy nad poprawą relacji. W takiej sytuacji warto pamiętać, że zmiana wprowadzona po jednej stronie, zawsze pociąga zmianę po drugiej.
Jeśli rozpoczynamy pracę nad zmianą naszego zachowania, partner zaczyna “tracić grunt pod nogami”. Dzieje się tak, ponieważ zostaje zachwiany układ, który wcześniej funkcjonował. Zmienia się nasz sposób reagowania na zachowanie partnera, co wywołuje u niego niepokój i zmusza go do korekty własnego zachowania. Dlatego nawet w przypadku, gdy nie udaje się namówić partnera narozpoczęcie terapii małżeńskiej, zmiany zawsze warto zacząć od siebie...
Jak długo trwa terapia?
Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Zależy od wielu czynników: od zgłaszanego problemu, od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań, gotowości do pracy nad sobą w związku i zmianą, a także od motywacji. Czasem wystarczy związkom kilka spotkań, czasem jest to dłuższa praca.
Zapraszam do zakładki
kliknij:
CZYTELNIA
Warto pamiętać:

- zawsze warto podjąć próbę ratowania związku, nie czekać jak problemy same miną,
albo że "jakoś to będzie";

- terapia małżeńska/ par jest najbardziej skuteczna wtedy,
kiedy obie strony są zainteresowane pracą,
pamiętać jednak należy, że zawsze warto zaczynać zmiany od siebie...
TERAPIA PAR KALISZ * TERAPIA MAŁŻEŃSTW KALISZ * PORADNICTWO * KONSULTACJE*PSYCHOLOG