Tu podaj tekst alternatywny

We współczesnym sporcie praca z psychologiem staje się nieodłącznym elementem treningu i sukcesu sportowego. Najwięksi mistrzowie trenują nie tylko ciało ale również psychikę, by móc w pełni wykorzystać swój potencjał.

Jako certyfikowany psycholog sportu pracuję z indywidualnymi zawodnikami, trenującymi zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko oraz grupami i klubami sportowymi. Jestem również psychologiem w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Swoją wiedzę i kwalifikacje popieram wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas kariery zawodniczej, jako m.in. rekordzistka Polski w chodzie sportowym. Dzięki takiej przeszłości, problematyka związana z uprawianiem sportu, jest mi szczególnie bliska i znana "od podszewki".

Praca z psychologiem sportowym, nazywana treningiem mentalnym obejmuje m.in.:
  • Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem startowym/działania pod presją
  • Budowanie pewności siebie, tzw. "mentalności zwycięzcy"
  • Trening koncentracji uwagi, kontrolowania myśli
  • Techniki umiejętnego wyznaczania celów sportowych
  • Trening psychomotoryczny (doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, czasu reakcji, orientacji przestrzennej, itp.)
  • Techniki optymalnego przygotowania umysłu do sytuacji startu w zawodach
  • Techniki motywacyjne, kształtujące mistrzowskie nastawienie zarówno do treningu, jak i zawodów
  • Pomoc dla zawodników będących w okresie leczenia kontuzji
  • Budowanie skutecznego, zwycięskiego zespołu
  • Trening Biofeedback
Tu podaj tekst alternatywny