Tu podaj tekst alternatywny

Terapia Biofeedback jest metodą usprawniania pracy mózgu, a szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą. Metoda ta dedykowana jest zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Jest powszechnie wykorzystywana do wzmacniania funkcji poznawczych odpowiedzialnych za koncentrację oraz szybkość i efektywność uczenia się, pomaga w obniżaniu napięcia, radzeniu sobie ze stresem, czy zaburzeniach psychosomatycznych.

Terapia Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują m.in.:
 • problemy z koncentracją i skupieniem uwagi
 • trudności szkolne, niska efektywność uczenia się
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • autyzm, zespół Aspergera
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy
 • zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADHD, ADD)
 • nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD)
 • zaburzenia zachowania, agresja
 • zaburzenia snu
 • stany lękowe, depresja, wysoka podatność na stres
 • niska samoocena
 • tiki

Terapia Biofeedback jest dedykowana również osobom dorosłym w takich obszarach problemowych jak m.in:
 • obniżenie nastroju, stany depresyjne
 • nadmierny stres, chroniczne zmęczenie, wypalenie zawodowe
 • zaburzenia lękowe, nerwice
 • zaburzenia snu
 • bóle głowy, migreny
 • rehabilitacja po udarach
 • kłopoty z pamięcią
Tu podaj tekst alternatywny